ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

นายชุมพล ศรีสังข์
 
 
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ประมวลภาพกิจกรรม
  • ติดต่อเรา
  • อำนวยการ
  • นโยบายและแผน
  • บริหารการเงินและสินทรัพย์
  • บริหารงานบุคคล
  • ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  • นิเทศติดตามและประเมินผล
  • ตรวจสอบภายใน
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.57
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.56
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.55
  • ข้อมูลในระบบ DMC 57
  • ดาวน์โหลด Font
  • ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2558
  • จำนวนนักเรียน 53-58
  • ข้อมูล 10 มิย.59
  • เด็กนอกเขตพื้นที่บริการ ปี 2559
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • คณะ ก.ต.ป.น.
  • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  • การประชุมรองฯ / ผอ.กลุ่ม สพป
  • แผนฯ ประจำปี
  • แผนฯ 4 ปี
  Username :
  Password :
  Username :
  Password :
เริ่มเก็บสถิติ วันที่ 26/06/2558
        วันนี้
1
        เมื่อวาน
1
        เดือนนี้
23
        เดือนที่แล้ว
30
        ปีนี้
206
        ปีที่แล้ว
188
  
  
  
  

 

  ข่าวด่วน
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.สุราษฎร์ธานี ข้อมูลโดย นางศิริพร หนูช่วย
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน " วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " ประจำปี 2559 ข้อมูลโดย นางศินาถ ปรีชา
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผุ้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูลโดย นางศิริพร หนูช่วย
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของ สพฐ. ข้อมูลโดย นางศิริพร หนูช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิรับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่เป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.สุราษฎร์ธานี ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครัังที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ข้อมูลโดย นางศิริพร หนูช่วย
กำหนดการประเมินตำแหน่งครูผู้ช่วย ข้อมูลโดย นางศิริพร หนูช่วย
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ข้อมูลโดย นางศินาถ ปรีชา
การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 19 อัตรา ข้อมูลโดย น.ส.กรรณิกา ประสงค์จินดา
การขอปรับผล O-NET ปีการศึกษา 2558 เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาในตัวบ่งชี้ที่5 ข้อมูลโดย น.ส.ธีติมา ถาวรรัตน์
ขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวพร้อมส่งใบสมัครการประกวดภาพวาด หัวข้อ " ประเทศไทยในฝัน " ให้แก่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสังกัด ข้อมูลโดย นางศินาถ ปรีชา
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่เข้าไปรายงานการรับหนังสือเรียนปี 2559 ในระบบ e-MES เข้าไปรายงานโดยด่วน ข้อมูลโดย น.ส.พวงทอง ศิริพันธุ์
บทสรุปผู้บริหาร  ข้อมูลโดย น.ส.ธีติมา ถาวรรัตน์
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ข้อมูลโดย น.ส.กรรณิกา ประสงค์จินดา
ขอให้โรงเรียนทุกโรงเข้าไปรายงานการรับหนังสือเรียนปี 2559 (เริ่ม 6 พฤษภาคม 2559)ในระบบ e-MES  ข้อมูลโดย น.ส.พวงทอง ศิริพันธุ์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาพื้นที่พิเศษ ข้อมูลโดย นางศิริพร หนูช่วย
การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ข้อมูลโดย น.ส.ธีติมา ถาวรรัตน์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 88 (พ.ศ.2560-2561) ข้อมูลโดย นางศินาถ ปรีชา
แบบสำรวจข้อมูลการใช้งาานสื่อสารดาวเทียม และระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม IPSTAR ข้อมูลโดย นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ขอเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ข้อมูลโดย นางศิริพร หนูช่วย
แจ้งโรงเรียนรายข้อจุดเน้นด่วน ข้อมูลโดย นายชาญชัย ชื่นพระแสง
...อ่านทั้งหมด...  

  ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1
ประมวลภาพกิจกรรมวันครูครั้งที่ 60 ประจำปี 2559  ข้อมูลโดย นางศิริพร นครพัฒน์
งานแถลงข่าว "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" Princess Maha Chakri Award (PMCA  ข้อมูลโดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ข้อมูลโดย admin
...อ่านทั้งหมด...  
  ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.สฏ.1 และ โรงเรียน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง ของโรงเรียนบ้านเขาแค ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT) ,ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนสำหรับโรงเรียน และระบบปฏิบัติการ(Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน(Application System) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารว่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อมูลโดย วัดสว่างอารมณ์
ประกวดราคาจ้างทำอาหารกลางวัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อมูลโดย วัดสว่างอารมณ์
ประกาศขายทอดตลาดอาคารโรงอาหารตามแบบกรมสามัญ ของโรงเรียนบ้านโพหวาย ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ข้อมูลโดย บ้านคลองนามิตรภาพที่201
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ ข้อมูลโดย บ้านคลองนามิตรภาพที่201
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง และ อาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อมูลโดย วัดกาญจนาราม
ประกาศ โรงเรียนวัดประเดิม เรื่อง ตกลงราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ข้อมูลโดย วัดประเดิม
ประกาศสอบราคาจ้างค่าติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน(โรงเรียนดีประจำตำบล)ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ข้อมูลโดย วัดนิกรประสาท
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข้อมูลโดย บ้านคลองนามิตรภาพที่201
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ข้อมูลโดย บ้านคลองนามิตรภาพที่201
โรงเรียนวัดเขาแก้ว เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ข้อมูลโดย วัดเขาแก้ว
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข้อมูลโดย บ้านห้วยด่าน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข้อมูลโดย บ้านทอนหญ้าปล้อง
โรงเรียนวัดเขาแก้ว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ข้อมูลโดย วัดเขาแก้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม ข้อมูลโดย บ้านทอนหญ้าปล้อง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข้อมูลโดย วัดนาราเจริญสุข
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ข้อมูลโดย วัดนาราเจริญสุข
...อ่านทั้งหมด...  

  หนังสือราชการ สพฐ.
...อ่านทั้งหมด...  


โดย บ้านคลองกรูด


โดย บ้านคลองกรูด


โดย บ้านคลองกรูด


โดย บ้านคลองกรูด


โดย บ้านคลองกรูด


โดย บ้านคลองกรูด
...อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
 
อำเภอเมือง
อำเภอกาญจนดิษฐ์
อำเภอดอนสัก
อำเภอเกาะสมุย
อำเภอเกาะพงัน